UDRUŽENJE DISTROFIČARA SEVERNOBAČKOG OKRUGA

su
Kontakt
    Naziv:  Udruženje Distrofičara Severnobačkog Okruga

    Adresa:  Trg Lazara Nešića 1.

    Mesto:  Subotica

    Telefon:  024/531-565

    E-mail:  udruzenjesu@yahoo.com

    Žiro račun:  310-0000000152521-05

    PIB: 101805844


Kontakt
sekretar - 063/680246