UDRUŽENJE DISTROFIČARA SEVERNOBAČKOG OKRUGA

su
Info o udruženju
    Entuzijazam malog broja ljudi doveo je do osnivanja Udruženja Distrofičara u Subotici. Prvi članovi su bili učlanjeni u Pokrajinskoj organizaciji u Novom Sadu. Pre 22 godina, tačno 20. X 1986. godine Pavle Radujković osnovao je Međuopštinsko udruženje distrofičara u Subotici, gde su pripadali paraplegičari i kvadriplegičari, oboleli od cerebralne paralize, jer nisu postojala udruženja gde bi se ti ljudi uključili. Za predsednika je izabran Radujković Pavle, on je svojim radom doprineo afirmaciji organizacije gde je radio sve do svoje smrti 2005. godine.

    Tada je izabrano novo rukovodstvo, za predsednika je izabran Piuković Tibor, a za sekretara Poznovija Magdolna.

    Dugo godina celokupan rad Udruženja se odvijao u predsednikovoj kući sto je značilo da su se odrađivali samo najnužniji poslovi. 2002 godine opština je ustupila svoje prostorije za četri srodne organizacije koje okupljaju osobe sa posebnim potrebama. Istovremeno uz pomoć Hendicap-a je dobijeno specijalno kombi vozilo što je omogućavalo sasvim nove sadržaje; mesečno se odlazilo na rehabilitaciono plivanje u Banju Kanjižu, članovi lakše odlaze na specijalističke preglede, deca školskog uzrasta kombi svakodnevno odvozi u školu. Postali smo aktivniji, više se družimo, idemo na izlete, sportska takmičenja, mesečno se okupljamo - družimo i trudimo se da članovi više ne budu zatvoreni između četiri zida i usamljena. Više puta godičnje odlazimo na sportska takmičenja; u šahu, pikadu, pločicama, gde se osvajaju lepe nagrade.

    U okviru međunarodne saradnje obnovljene su stare aktivnosti koje su bile prekinute. Na sportskim takmičenjima u Segedinu ostvaren je i prvi međunarodni uspeh, osvojen je pehar u bocanju i stvorena su nova prijateljstva.